Bedömning

– Hur utbildas personalen i frågor om hållbarhet?
– Hur arbetar butiken med att minska matsvinn som uppstår i butiken?
– Hur samarbetar butiken med det lokala näringslivet – med samhället i övrigt?
– Vilka insatser görs för att minska energiförbrukningen i butiken?
– Finns det några mål kopplade till försäljning av ekologisk mat och dryck?
– Har butiken en strategi för hur andelen lokalproducerad mat  ska öka?
– Hur jobbar butiken med svenskt, certifierat kött?
– Säljer butiken all sorts fisk, eller underviker man fisk som är rödlistad?
– Hur försöker butiken få kunderna att välja mer grönt och vegetariskt?
– Hur utbildar man sina kunder i att inte handla för mycket mat – som sedan måste slängas?
– Hur kommunicerar butiken ut alla dessa frågor i reklam och sociala medier – finns det en vilja att lyfta dessa frågor till sina kunder?

Varje butik kan få max 100 poäng i vår bedömning. Hälften av poängen är baserade på det fysiska besöket och hälften på svaren som butiken lämnar själv. Poängen resulterat sedan i en klassificering 1-5.

Varje bedömning grundar sig på:
a) Minst ett fysiskt besök i butiken (kan ge 50 poäng)
b) Ett formulär som butikschefen svarar på (kan ge 50 poäng)

Klassificering

Varje butik som bedöms tilldelas 1-100 poäng och klassificeras sedan i nivåerna 1 – 5.

Nivå 5:  76 – 100 poäng

Nivå 4:  56 – 75 poäng

Nivå 3: 36 – 55  poäng

Nivå 2: 16 – 35 poäng

Nivå 1: 0 – 15 poäng

Nivå 5
Den högsta nivån. Det här är en butik med stort engagemang, som tar ansvar för att både anställda och kunder ökar sin kunskap om hållbarhet och är beredda att förändra sig själva – för att kunna förändra världen.

Nivå 4
En butik som tillhör de bästa i Sverige när det gäller att ta ansvarfulla beslut och hjälpa sina kunder att göra hållbara val.

Nivå 3
En butik som påbörjat sin resa – här finns både kunskap och vilja – på många olika sätt hjälper man oss kunder att göra medvetna val i butiken.

Nivå 2
En butik som gör det förväntade, men som med små åtgärder och initiativ skulle kunna göra ännu större skillnad.

Nivå 1
En butik som inte kan eller vill engagera sig i frågor som berör hållbarhet.

Butiker kan löpande uppgradera både poäng och nivå, när man svarar/kompletterar med ny information. Låga poäng kan bero på att butiken i fråga väljer att inte svara på våra frågor.

 

Om oss

Syftet med White Guide Green är att visa vägen till de mest hållbara matbutikerna i Sverige.  Idag måste en matbutik vara bra på många olika saker. Konkurrenskraftiga priser, ett stort utbud och generösa öppettider är några exempel. Idag står matbutikerna inför helt nya utmaningar, när samhället digitaliseras och våra inköp flyttas från butiken till webben – bara om några år kommer 1 av 10 svenskar att göra stora delar av sina matinköp online.

Röster om Hållbarhet

”Vi kommer detta år tydligare guida våra kunder till mer klimatsmarta val – både i butik och online.”

Desirée Cichy, Hållbarhetschef Hemköp

Vilka är de mest hållbara matbutikerna i din hemstad?

Du använder en föråldrad webbläsare. Sajten kommer inte fungera som förväntat i din webbläsare. Vänligen uppgradera din webbläsare för att öka din upplevelse och säkerhet.