Hej Johan Herdeby, en nyckelspelare och lagspelare som tillsammans med sina kollegor arbetar med hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv – på Maxi ICA Stormarknad Växjö.

Ni har två butikschefer, en vice Handlare samt en Handlare. Berätta kort om de olika rollerna och ansvarsfördelningen.

  • Hos oss är hållbarhetsfrågorna centrala och är en av de frågor vi arbetar med gemensamt i hela ledningsgruppen då hållbarhet på olika sätt har beröringspunkter i allas ansvarsområden. Vi utmanar ständigt frågan om en hållbarhetsansvarig men det är svårt då hållbarhet är en hörnsten i allt vi gör. Allt från hårda frågor som svinn och energi till mjuka värden som människans hållbarhet. I vår ledningsgrupp ingår Handlare, vice Handlare, två butikschefer, HR-chef samt controller och tillsammans ser vi till att hållbarhet är en hörnsten i allt vi gör.

Vem ansvarar för kommunikationen i butiken; ut mot kunderna?

  • Övergripande Marknadschef är jag, Johan Herdeby. Jag är vice Handlare och Marknadschef. När det gäller butikskommunikation och skyltning är det butikschef Maria Johansson som ser till att det fungerar.

Vilken är den enskilt viktigaste frågan, när det kommer till hållbarhet inom dagligvaruhandeln, enligt dig/er?

  • Såklart är det en jättesvår fråga då utmaningarna är många. Övergripande tror jag att närodlat och lokalt är en fråga inom hållbarhet som vi alla borde jobba ännu mer med. Vi måste tillsammans med våra konsumenter stimulera de svenska, gröna näringarna för en stark inhemsk matproduktion och korta, klimatsmarta transporter. Utöver det så tycker jag att två frågor sticker ut lite just nu. Den ena är vår totala energiförbrukning. Vi har precis genomfört ett enormt projekt för att effektivisera allt från värme och ventilation till belysning och effektiva kylmaskiner. Detta tillsammans med bra rutiner kommer minska vår energiförbrukning med ca 50%. Den andra är nog det totala svinnet i alla led. Allt från svinnet i jordbruket, svinnet hos grossist och i butik samt i slutändan, svinnet i hushållen.

Vad tycker du/ni är roligast att jobba med kopplat till hållbarhet?

  • Vi älskar våra lokala producenter och att jobba med Redig Mat från Trakten är något av det roligaste jag vet. Om vi lyckas påverka den stora massan konsumenter att efterfråga mat av bra kvalitet från lokala producenter så står vi inför en ljusare framtid.

Vilka utmaningar ser du till att jobba med hållbarhet?

  • Ibland kan man drabbas av en känsla av hjälplöshet då många hållbarhetsfrågor har ett globalt perspektiv och då kan man känna sig väldigt liten. Vi minskar vår energiförbrukning samtidigt som Kina bygger nya kolkraftverk. Men här måste vi alla titta oss själva i spegeln och göra det som känns rätt. Vi vill vara ett föredöme. Utmaningen mellan mängden emballage och förstörda varor är också svår. Exempelvis. En inplastad paprika kan verka ha ett onödigt emballage men om inplastningen minskar svinnet med 90%, vilket är då mest hållbart?

Ekologisk mat och dryck, hur ser du på den utvecklingen hos er?

  • Utvecklingen har bromsat in och vi ligger på en relativt stabil nivå. Hela branschen behöver jobba mer med att påverka konsumenterna till att vilja betala det lilla extra som behövs för att producenterna skall kunna få mer betalt för en högre och hållbar kvalitet. Många konsumenter tycker idag att prisskillnaden ofta gör att man väljer den konventionella, billigare varan.

Det faktum att allt fler svenskar väljer en mer växtbaserad kost – hur märker ni det i er butik – och vilka krav ställs på er som matbutik i denna förändring?

  • Vi har de senaste 3-4 åren sett en riktig boom när det gäller detta. Vi har flera gånger byggt om och gett både det frysta och färska mer plats. Här är det såklart viktigt att vara på tårna och fånga trender samt våga testa nytt. Vi behöver fortsatt bli ännu bättre i att ta fram egna rätter i vårt kök som är vegetariska. Nästa steg för branschen är att ta fram växtbaserad färdigmat som är mer hälsosam och med färre tillsatser. Bäst är såklart att välja färska råvaror och själv tillaga sin växtbaserade mat.

Hur har efterfrågan på svensk mat i allmänhet, och lokal mat i synnerhet förändrats på senare år?

  • I och med pandemin så ökade efterfrågan och jag tror att både medvetenheten och ”hjärtat” för det svenska i allmänhet och lokala i synnerhet har stärkts. Detta gläder oss såklart oerhört mycket. När det gäller exempelvis kött så har vi under många år i stort sett bara sålt svenskt, det utländska hos oss står för en mycket liten andel. Inom andra segment så är utländsk mat fortfarande störst. Man kan tex fundera över varför vi måste sälja så oerhört mycket olivolja när det finns fantastiskt fin svensk rapsolja! Det lokala och efterfrågan på lokalt växer dock hela tiden och det jobbar vi aktivt med att utveckla. Vår mångåriga satsning på lokal mat har nog gett oss ett visst försprång på vår lokala marknad.

Något ni vill passa på att skryta om, som ni är extra stolta över?

  • Det är nog två frågor. Dels att vi var så tidiga med att satsa på och lyfta fram lokal mat. Idag är vårt varumärke Redig Mat från Trakten ett etablerat varumärke för lokalt i regionen. Dels är det att vi vågat investera stort i vårt s.k. energiprojekt som gör att vi fom 2022 skördar ”hållbarhetsfrukten” av detta när vi minskar vår totala energiförbrukning med ca 50%. Detta från nivåer som redan är lägre jämför med för 10 år sedan. Det blir man varm i hjärtat av att tänka på.

Maxi ICA Stormarknad Växjö är en av fem butiker som under 2021 lyckats samla ihop tillräckligt med poäng för att nå upp till den högsta nivån i White Guide Greens kartläggning: Nivå 5. Ta del av Växjö cityguide här –  den sista av totalt 12 guider som lanserats i år.

Du använder en föråldrad webbläsare. Sajten kommer inte fungera som förväntat i din webbläsare. Vänligen uppgradera din webbläsare för att öka din upplevelse och säkerhet.