Hej Christofer Spångberg, butikschef ICA Maxi Solna! Hur tycker du att situationen i samhället är just nu, med bl a prisökningar på mat, påverkar den ert fokus på hållbarhet?

– Situationen på marknaden just nu är ju tuff för alla, och förhoppningsvis släpper det snart. Men även i tuffa tider behöver man tänka på det långsiktiga. Det tycker jag också gäller för hållbarhet, att man bör hålla den linje man en gång har pekat ut.

Vilka produkter är mest känsliga, där kunderna inte är beredda att betala mer?

– Vi ser ju ett förändrat köpbeteende där man tänker till med plånboken. Och, det gäller egentligen alla kategorier. Ett exempel är olivolja som en del kunder köpte för ca 200 kr innan. Idag väljer de en för 79 kr.

Hur påverkas försäljningen av lokalt?

– Vi försöker gå på den linje som vi ändå har valt, dvs att satsa på lokalt. Men om kunden inte vill ha de produkterna så måste vi kasta varor. Och det är ju inte heller bra. Även om vi styr så är det i slutänden alltid kunden som bestämmer. Där behöver vi vara anpassningsbara så att inget går i soporna.

Hur påverkas försäljningen av växtbaserat?

– Egentligen samma tankar som ovan. Det finns inga planer på att begränsa vårt redan breda utbud. Men vi behöver vara beredda att göra åtgärder om det krävs, och det görs ju i olika steg, man börjar inte bara skära ner.

Hur påverkar detta er egen omsättning och resultat?

– Som jag tidigare nämnde är det viktigt att hålla en linje, att man analyserar det som sker och ser om åtgärder krävs men att vi har ett ansträngt läge med lägre marginaler i butiken är något som vi redan nu ser kommer att påverka resultatet. Med den förändrade situationen på marknaden så tror jag att det är ännu viktigare att framhäva oss genom vilket sortiment vi har men också att visa mjukare värden, som vilken fantastisk personal vi har!

Vilken är den tuffaste utmaningen just nu, för er butik?

– Det som kommer vara utmanande är hur köpmönster och kundbeteende förändras. Vi tror på de här kategorierna vi har satsat på. Ju mer mönstren förändras desto mer snabbfotad måste man vara. Men det är verkligen en svår fråga, vi ser som sagt redan nu en förändring i köpbeteende och vi vet inte hur omfattande detta kommer bli men jag menar bestämt att den strategi man valt för butiken är viktig att vidhålla. Även om den inte blir lika rak som man tänkt sig.För hela världen har det varit tre år där man inte vet någonting om vad man ska gå på. Jag hoppas bara läget förbättras snart, så man kan driva normala verksamheter inom alla områden igen.

Du använder en föråldrad webbläsare. Sajten kommer inte fungera som förväntat i din webbläsare. Vänligen uppgradera din webbläsare för att öka din upplevelse och säkerhet.