Hej Johan Vanselius, butikschef ICA Maxi Linköping! Hur tycker du att situationen i samhället är just nu, med bland annat prisökningar på mat, påverkar den ert fokus på hållbarhet?

– Det har inte förändrat vårt fokus på hållbarhet, men det är ett ansträngt läge. Det måste man ju ändå förstå och se. När det blir utsatt läge i samhället så har kunderna större benägenhet att ändra sina köpmönster. Det vi vanligen inte säljer så mycket av säljer vi mer av, och tvärtom.

På kort sikt blir utmaningen att ha rätt volym i butik. Men vårt hållbarhetsfokus är inte förändrat på grund av det. Hållbarhet är ju också kopplat till elförbrukning, och just nu sammanflätas alla delar, och där handlar det framför allt om kostnadskontroll.

Vilka produkter är mest känsliga, där kunderna inte är beredda att betala mer?

Vi har väl märkt att bröd är en sådan sak där det börjar märkas. Ost tillhör också det som är dyrt nu. Kaffets köpmönster har också ändrats. Man köper mindre hela bönor. Även frukt och grönt. Vi säljer generellt mer av basvarorna.

Hur påverkas försäljningen av eko?

På kort sikt har vi inte märkt något egentligen, men det finns ju en farhåga att det faktiskt kommer förändras. Vi har lika mycket plats för eko fortfarande.

 Hur påverkas försäljningen av lokalt?

Inte heller märkt någon skillnad än. Där tror vi snarare att det kommer står sig lika starkt, eftersom man vill att företag i ens närhet ska överleva. Vi har mycket lokalt i butiken och många kunder känner någon som jobbar hos de här producenterna. Man vill ju att de ska fortsätta finnas. Flera av de lokala producenterna ligger ju alldeles runt butiksknuten. Så, i nuläget har vi ingen ambition att ändra det. Men såklart, det blir ju problematiskt om de själv måste göra prisförändringar baserat på energipriser.

Hur påverkas försäljningen av växtbaserat?

Här ser vi ingen tendens nedåt på något sätt, snarare att det ökar. Vi har nya leverantörer hela tiden och det är många som väljer det. Framför allt på de frysta artiklarna, en positiv trend. Det fina med frysta varor, exempelvis broccoli, är att det i princip aldrig blir svinn. I den här kategorin finns ju också varor, som t ex gröna ärtor, som man inte kan köpa i färskvaror.

Hur påverkar detta er egen omsättning?
Omsättningsmässigt så får vi en ofrivillig, inflationsbaserad boost av höjda matpriser. Det är ju den sämsta saken som kan, hända oss, eftersom vi har många kostnader som är omsättningsbaserad. Det är ingen bra bild, men vi ser inte heller att det är någon fara med oss.

Vilken är den tuffaste utmaningen just nu, för er butik?
Det är att balansera alla delar, att vi vill erbjuda ett riktigt bra pris parallellt med inflationstakten, i kombination med minskad lönsamhet och kundernas ändrade köpbeteende.

Vi gör ju av med ganska mycket el, men vi har redan varit förutseende och gjort massor av insatser för att minska förbrukningen. Så vi har inte alls de ökningarna som vi skulle kunnat haft. Vi har synat väldigt många delar av verksamheten för att få ner elförbrukningen.

All vår belysning har rörelsedetektorer och vi försöker optimera så att vi inte har en massa maskiner som kyler butiken. Därför har vi har fjärrkyla istället för fjärrvärme.
Vi försöker att bara starta bageriugnarna när det verkligen behövs. Absolut inga lampor på natten tända.

Jag tycker det är bra att vi gör de här insatserna, vi behöver det. Alla behöver det. Att utvärdera sitt eget avtryck i energifrågan. Tyvärr kommer det innebära att det finns de som inte kommer klara det.

Du använder en föråldrad webbläsare. Sajten kommer inte fungera som förväntat i din webbläsare. Vänligen uppgradera din webbläsare för att öka din upplevelse och säkerhet.