ICA Kvantum Kungsholmen

Hej Pia Göransson, ICA Kvantum Kungsholmen i Stockholm.

Vilken är den enskilt viktigaste frågan, när det kommer till hållbarhet inom dagligvaruhandeln, enligt dig?

Att skapa engagemang kring hållbarhet. För oss är det fantastiskt att ha en huvudkoncern som lyfter hållbart i alla led och på så vis hjälper oss att göra bra val men vi vill också att alla medarbetare är engagerade i frågan oavsett på vilken nivå de ligger på.

Hur har pandemin påverkat efterfrågan på hållbar mat och dryck tycker du?

Pandemin har framför allt skapat utrymme för mer tid och jag tror att människor har lagt en del av sin tid på att reflektera över sin egen hushållskonsumtion. Eftersom många har haft fler måltider hemma och mer tid på att fundera kring bland annat hållbart så tror jag att det har varit positivt.

Det faktum att allt fler svenskar väljer en mer växtbaserad kost – hur märker ni det i er butik – och vilka krav ställs på er som matbutik i denna förändring?

Vi märker det framför allt på kundefterfrågan. Våra kunder har högre krav på oss och vårt sortiment och vi försöker tillgodose alla önskemål som vi får in. Vi håller oss uppdaterade på vad som händer inom kategorin både från ICA och i vår trendspanargrupp där vi hjälper varandra i butiken att vara uppmärksamma på nyheter; som vi ser i andra butiker, i sociala medier och i övriga marknadskanaler.

Ekologisk mat och dryck, hur ser du på den utvecklingen på ICA Kvantum Kungsholmen?

Stegrande från dag 1. Vi har många artiklar idag, men fyller på kontinuerligt.

Hur har efterfrågan på svensk mat i allmänhet, och lokal mat i synnerhet förändrats på senare år?

Eftersom vi är en relativt nyöppnad butik så har vi haft fokus både på svenskt och lokalt sedan start och efterfrågan är konstant.

Du använder en föråldrad webbläsare. Sajten kommer inte fungera som förväntat i din webbläsare. Vänligen uppgradera din webbläsare för att öka din upplevelse och säkerhet.