Desirée Cichy, Hållbarhetschef Hemköp

Vilken är den största utmaningen för dig i din roll, kopplat till hållbarhet inom Hemköp?

Hållbarhetsområdet spänner över många olika områden. Det är väldigt roligt och varierande men en utmaning är helt klart att få med hela organisationen att jobba mot samma mål. Här krävs en kraftsamling i form av utbildningsinsatser så att alla har kunskap inom hållbarhetsfrågor och kan implementera ett hållbart tänkande i det dagliga arbetet samt i möte med kunder och andra intressenter.

Vad är du mest stolt över när det gäller Hemköps hållbarhetsarbete?

Vi har en historia av att göra modiga sortimentsbeslut, till exempel när vi 2013 MSC-certifierade våra fiskdiskar, 2014 valde att enbart sälja ekologiska bananer och 2016 tog beslutet att endast sälja Fairtrade-märkta rosor. Detta fortsätter vi med och jag är stolt över vår nya kundklubb – Klubb Hemköp – som premierar goda handlingar, något vi är ensamma om att göra i vår bransch. Just nu ger vi extrapoäng på frukt och grönt och veckans vegovara. Det är ett sätt att hjälpa våra kunder att addera mer växtbaserat i sin kost – både för hälsan och för planeten.

 

Berätta om något spännande som händer inom Hemköp under 2021 – gärna kopplat till hållbarhet

Vi kommer bland annat göra en utbildningsinsats som syftar till att butiksmedarbetare ska få ökad kunskap inom hållbarhetsområdet. Vi har både en klimat- och en miljökris och det är viktigt att förstå hur det påverkar vår verksamhet samt vilka lösningar vi måste fokusera på för att vända den negativa trenden. Det gäller allt från sortimentstutvecklingen inom exempelvis hållbara proteiner, hållbarhetscertifierade varor och produktutveckling inom fryst, samt hur vi arbetar med energieffektivisering och återvinning, plastbantning och förpackningsutveckling, transporter, jämställdhet med mera.

Vi kommer detta år tydligare guida våra kunder till mer klimatsmarta val – både i butik och online.

 

 Vilken bakgrund har du själv; var har du arbetat tidigare?

Jag är medie- och kommunikationsvetare i grunden men ett stort intresse för hållbar utveckling och beteendevetenskap ledde mig även in på studier i humanekologi och socialpsykologi. Innan jag började på Hemköp arbetare jag som hållbarhetsstrateg på byrån Prime där jag stöttade företag inom olika branscher, både B2B och B2C, med allt från hållbarhetskommunikation, hållbarhetsrapportering samt att utveckla långsiktiga, konkurrenskraftiga hållbarhetsstrategier- och mål.

 

Vad tycker du själv är viktigast när du handlar mat i en affär?

Att äta mer hållbart handlar för mig om att butikerna ska göra det lätt för mig som kund att hitta de valen som är bättre utifrån ett miljö-, klimat- eller socialt perspektiv. Hållbara val är inte alltid helt enkelt så det är viktigt med både information och inspiration/matglädje. Ett bra utbud på växtbaserade varor samt frukt och grönt som är ekologiskt och/eller i säsong är något jag tycker är extra viktigt. Även mötet med butikspersonal är något jag uppskattar, framför allt när det präglas av engagemang och expertis.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Sajten kommer inte fungera som förväntat i din webbläsare. Vänligen uppgradera din webbläsare för att öka din upplevelse och säkerhet.