Anders Svensson, vd ICA Sverige, varför är det viktigt för butikerna att bry sig om hållbarhetsfrågan?

–       Varje vecka har vi drygt 11 miljoner kundbesök i butikerna. Som stor aktör på marknaden har vi ett ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle och vi vet också att det både förväntas och efterfrågas av våra kunder att vi tar detta ansvar. De ICA-handlare som engagerar sig i hållbarhetsarbetet får många fördelar, det gäller allt ifrån resurseffektivitet och besparingar till relationen med kunderna och det lokala samhället och medarbetarnas engagemang. Butikernas arbete är också avgörande för att vi på ICA ska nå våra mål för att minska klimatpåverkan och matsvinn, eller bidra till ökad konsumtion av frukt och grönt till exempel.

Vilka produktkategorier är mest eftersatta, hållbarhetsmässigt?

– Hållbarhetsutmaningarna kan se ganska olika ut beroende på kategori. För vissa kanske klimatavtrycket i produktionen är den stora frågan, medan andra kategorier oftare slängs och blir matsvinn, och i ytterligare andra finns sociala risker i produktion i andra delar av världen. Ett exempel på en kategori som vi satsar särskilt på att utveckla är det växtbaserade sortimentet, inom ramen för initiativet ICA Växa. Allt talar för fortsatt stark tillväxt i kategorin, samtidigt som den till stor del är beroende av importerade råvaror som ofta är mindre hållbart producerade än svenska alternativ. Så där ser vi en viktig roll för ICA att bidra till ett mer hållbart matsystem.

Hur stort ansvar ska man lägga på konsumenterna?

–       Många vill göra hållbara val, vilket är otroligt positivt. Samtidigt är hållbarhetsfrågorna ofta komplexa, och när man står i butiken eller lägger sin beställning i datorn har man inte tid för långa analyser av vad som är mest hållbart. Här har vi som stor aktör ett ansvar och en möjlighet att göra de hållbara valen enkla, både genom att säkerställa att hela vårt sortiment lever upp till grundläggande krav och genom att tydligt visa hållbarhetsfördelar genom märkningar, skyltning i butik och så vidare.

 

Hur långt tycker du att man som butik ska gå för att engagera och informera sina kunder i hållbarhetsfrågor?

– Styrkan i ICAs affärsmodell, fria handlare i samverkan, ligger i att varje enskild handlare känner sina kunder bäst och är utifrån lokala förutsättningar och efterfrågan den som bäst engagerar och informerar sina kunder utifrån deras behov och intressen. Det vi kan konstatera är att fler och fler kunder är intresserade, både av att själva göra hållbara val och att känna att de handlar i en butik som tar ansvar, och då är inte handlarna sena med att svara upp mot det – de har som sagt örat mot marken där.

 

Har du själv några goda exempel på riktigt lyckade samarbeten mellan butik-leverantör och butik-konsument?

–       Det finns väldigt många goda exempel på engagerade och drivna ICA-handlare som gör fantastiska insatser inom hållbarhetsområdet. Det rör sig om allt från lokala utbildningar kring mat och hälsa, matsvinnshantering och insatser kopplat till mångfald och inkludering till att guida till ekologiska val i hyllan. Butikernas arbete är jätteviktigt!

 

Tycker du att det behövs en guide som rankar Sveriges mest hållbara butiker, och i så fall, varför?

–       Det är många butiker som har ett stort engagemang och som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågan när det gäller såväl sortiment som reklam och marknadsföring. Men det är så klart alltid kul att lyfta fram de goda exemplen som förhoppningsvis också kan inspirera fler att följa i deras spår och kanske hitta nya sätt att engagera och nå ut till sina kunder när det gäller just hållbarhetsfrågan.

Du använder en föråldrad webbläsare. Sajten kommer inte fungera som förväntat i din webbläsare. Vänligen uppgradera din webbläsare för att öka din upplevelse och säkerhet.