Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdom, tycker du att dagligvarubranschen bör ta ett större ansvar för hållbarhetsfrågor än vad den gör i dag, eller är det bra som det är?

– Dagligvarubranschen är en av alla länkar i kedjan som har ett ansvar. Den måste minska sitt matsvinn, se över vilka produkter man tar in och marknadsför hårdast, samt hur man marknadsför.

Känner du själv till några goda exempel på riktigt lyckade samarbeten mellan butiker och producenter?

– Jag tycker det är väldigt roligt när man går in i butiker och ser att de säljer lokalproducerat kött, mjölk, grönsaker, frukt och ägg. Genom att lyfta närproducerade råvaror gör de en god gärning för hela bygden.

Har du något exempel på tveksam marknadsföring?

–      För ett tag sedan var den en livsmedelskedja som valde att ge dubbel bonus på varor som var veganska och på färsk frukt och grönt – allt för att få konsumenter att göra ”goda handlingar” och hållbara val. Frågan är – vad menar de med hållbart och schysst? Är det hållbarare och schysstare att äta frukt som fraktats över halva jordklotet och besprutats med medel som är olagliga i EU, av personal som i vissa fall arbetar under dåliga arbetsförhållanden, än att dricka svenskproducerad mjölk? Jag tycker att livsmedelskedjorna bör använda sin makt med sunt förnuft och tydliga avvägningar. Jag hade hellre sett att man uppmuntrade kort-datum köp, lokalproducerat, viltkött, svenskt eller äta efter säsong.

Hur kan butikerna göra det enklare för primärproducenterna att ställa om till hållbar produktion – och tycka att det är roligt, intressant och viktigt?

– Genom att marknadsföra produkter från lantbrukare som producerar hållbart. Det är en win-win för planeten, konsumenten och bonden, som är den som drabbas mest direkt av klimatförändringarna.

Hur långt tycker du att man som butik ska gå för att engagera och informera sina kunder i hållbarhetsfrågor?

– Här ser jag inga direkta gränser för vad som kan göras. Jag tror dessutom att butiker som lyfter hållbar mat kommer att gynnas framöver eftersom konsumenterna gör mer och mer medvetna val. Idag är det inte helt lätt att välja hållbart i mataffären; det är inte alltid självklart vad produkter har för ursprung, innehåll och näringsvärde och tyvärr styr prislappen mycket även om konsumenter enligt olika undersökningar vill handla hållbart. Givetvis säljer dagligvaruhandeln vad konsumenten efterfrågar, men den har också möjlighet att själv påverka konsumentens val.

Tycker du att det behövs en guide som rankar Sveriges mest hållbara butiker och i så fall, varför?

–      ​Absolut! Här är det dock viktigt att man gör ordentliga avvägningar och tar hänsyn till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Jag tycker även att Sveriges hållbaraste matkasse skulle koras istället för den billigaste. Framför allt tror jag att alla skulle tjäna på mer dialog och ökade samarbeten. Låt producenter och handeln mötas och föra samtal om vad som efterfrågas och vad som går att producera! Vad ser producenterna för behov och vad ser dagligvaruhandeln för behov? Jag är helt säker på att samtal kan lösa problem och ta fram nya kreativa, hållbara och attraktiva produkter.

Du använder en föråldrad webbläsare. Sajten kommer inte fungera som förväntat i din webbläsare. Vänligen uppgradera din webbläsare för att öka din upplevelse och säkerhet.