Maja Berggren, Kvalitets- och hållbarhetschef Coop Butiker och Stormarknader

Vilken är den största utmaningen för dig i din roll, kopplat till hållbarhet inom Coop?

Dagligvaruhandeln och livsmedel är ett komplext område som berör otroligt många delar inom både kvalitet och hållbarhet, men också andra områden. Det i kombination med en stor organisation kan skapa långa ledtider för att leverera projekt som adresserar rätt problem och skapar bäst förbättringar. På Coop butiker och Stormarknader har vi därför bla valt att utöka vår hållbarhetsorganisation för att möta den utmaningen.

Vad är du mest stolt över när det gäller Coops hållbarhetsarbete?

Hållbarhet är en del av vårt DNA och har alltid varit ett prioriterat område för oss. Vi har jobbat med hållbarhetsfrågor väldigt länge och de projekt vi gör är gediget genomarbetade och genomtänkta med syfte att skapa stor förändring på lång sikt, det är jag väldigt stolt över.

Berätta om något spännande som händer inom Coop under 2021 – gärna kopplat till hållbarhet

Vi lanserar hållbarhetsdeklarationerna för våra medlemmar och kunder under våren 2021. Det är ett verktyg som visar en produkts påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle. Deklarationen utgår från tio parametrar för att påvisa komplexiteten i hållbarhetsfrågan och att man exempelvis inte enbart kan titta på en produkts klimatpåverkan om man vill göra hållbara val. Den kommer även att användas när vi gör våra inköp så att vi tillsammans med våra leverantörer kan göra en förflyttning mot mer hållbara varor.

 

Det finns mycket kompetens, vilja och engagemang hos våra medarbetare ute i butikerna och det vill vi kunna fånga upp. Vi håller därför på att ta fram ett verktyg för våra butiker inom Coop Butiker och Stormarknader där syftet är att fånga upp lokala hållbarhetsinitiativ och önskemål från den lokala marknaden och kunna sprida goda exempel i vår organisation. Detta verktyg hoppas vi kunna lansera under året.

 

Vilken bakgrund har du själv; var har du arbetat tidigare?

Jag har arbetat på Coop Butiker och Stormarknader med kvalitetsfrågor i ca fem år och med hållbarhetsfrågor de senaste två åren. Innan dess jobbade jag några år som livsmedels- och hälsoskyddsinspektör. Min akademiska bakgrund är inom miljö- och hälsoskyddsområdet med inriktning mot hållbar livsmedelsproduktion.

 

Vad tycker du själv är viktigast när du handlar mat i en affär?

Att det finns möjlighet att handla smart utifrån säsong och att relevanta märkningar syns tydligt för att kunna göra medvetna val. Jag brinner även för matsvinnsfrågan så när jag handlar gillar jag vardagstips och idéer på vad jag kan göra med den mat som finns hemma men som ändå blir god och nytänkande. En annan sak jag uppskattar är att hitta lokalproducerad mat i butikerna. Jag gillar att veta var maten kommer ifrån och det känns bra att kunna stötta lokala leverantörer.

 

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Sajten kommer inte fungera som förväntat i din webbläsare. Vänligen uppgradera din webbläsare för att öka din upplevelse och säkerhet.