Axel Boethius, Hållbarhetsstrateg Konsumentföreningen Stockholm, tycker du att dagligvarubranschen bör ta ett större ansvar för hållbarhetsfrågor än vad de gör i dag, eller är det bra som det är?

– Om man har en möjlighet att vara en del av lösningen mot en mer balanserad värld, bör man ju ta chansen. Jag tycker att dagligvaruhandeln kan och bör ta ett större ansvar, av flera skäl.

Varför ska de butiksansvariga bry sig?

– Därför att kunderna bryr sig, men informationen är ofta otydlig. Även den nya generationen medarbetare bryr sig om vad de sysslar med – och innovation och framgång sker med hjälp av motiverade anställda. Gör vi rätt här kan vi locka flera stjärnor att arbeta hos oss. Det är inte minst viktigt eftersom en minskad personalomsättning leder till kraftigt minskade kostnader. Mellan 300k och 1mkr per nyanställd brukar vara ett mått man använder.

Finns det något butikerna är bra på?

– Ja, de är ganska bra på att lyfta fram ekologiskt.

Hur långt tycker du att man som butik ska gå för att engagera och informera sina kunder i hållbarhetsfrågor?

– Ansvaret på konsumenten skall vara att ta beslut givet en god informationsgrund. Här tycker jag att man som butik kan gå ganska långt för att säkerställa att informationen är tydlig och hjälper konsumenterna att själva fatta beslut.

Känner du själv till några goda exempel på riktigt lyckade samarbeten mellan butiker, leverantörer och konsumenter?

– Coop har slagit sig ihop med entreprenören Grönska som vertikalodlar bladgrönt i butik. De har också sett till att naturbeteskött finns tillgängligt för konsumenterna. Paradiset gjorde också mycket positivt för branschen men konsumenten var inte redo ännu, dessvärre.

Tycker du att det behövs en guide som rankar Sveriges mest hållbara butiker och i så fall, varför?

– Ja, det kan vara bra, det finns dock en hel del olika priser som rankar vad konsumenter tycker och en ranking bör i så fall vara baserad på data.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Sajten kommer inte fungera som förväntat i din webbläsare. Vänligen uppgradera din webbläsare för att öka din upplevelse och säkerhet.