Vilken är Sveriges mest hållbara matbutik 2018?

White Guide Green är ett första försök att kartlägga Sveriges matbutiker ur ett hållbarhetsperspektiv. Kriterierna för kategorin Årets Hållbara Matbutik är framtagna i ett samarbete med WWF och granskar matbutikernas arbete med långsiktigt hållbar konsumtion, både genom utbudet och i kommunikationen med kunderna.
Läs mer >