Om White Guide Green

White Guide Green är ett första försök att kartlägga Sveriges matbutiker ur ett hållbarhetsperspektiv. Kriterierna för kategorin Årets Hållbara Matbutik är framtagna i ett samarbete med Världsnaturfonden WWF och de bedömer och belönar matbutiker som visar att de värnar om en långsiktigt hållbar konsumtion både genom sitt utbud och i kommunikationen med sina kunder. Mer grönt, svenskt och ekologiskt, samt större fokus på hållbart fiske, medvetna val av kött, djuromsorg och hälsosamma matvanor är några av de saker som premieras i White Guide Green.

Totalt har drygt 350 butiker i hela Sverige testas, från oktober 2017 till mars 2018. Alla tester för White Guide Green är oanmälda och den första guiden lanseras 30 maj 2018.

Juryn för White Guide Green är opartisk och oberoende, varken dagligvaruhandelns aktörer eller White Guide Greens samarbetspartners har möjlighet att påverka nomineringar och vinnare. Detta gäller samtliga kategorier, även de som presenteras av ett en extern part. Vinnarna hålls hemliga fram till prisutdelningen i maj.

 

Kontakt

Sofia Nordlund, projektledare för White Guide Green: sofia@bergkvistpublishing.se