Om oss

White Guide Green kartlägger Sveriges matbutiker ur ett hållbarhetsperspektiv. Kriterierna för kategorin Årets Hållbara Matbutik är framtagna tillsammans med Världsnaturfonden WWF och de bedömer och belönar matbutiker som visar att de värnar om en långsiktigt hållbar konsumtion både genom sitt utbud och i kommunikationen med kunderna. Mer grönt, svenskt och ekologiskt, samt större fokus på hållbart fiske, medvetna val av kött, djuromsorg och hälsosamma matvanor är några av de saker som premieras i guiden.

Totalt har drygt 350 butiker i hela Sverige testats under White Guide Greens första år av tester, från oktober 2017 till mars 2018. Alla tester för White Guide Green är oanmälda och den första guiden lanserades 30 maj 2018. Kriterierna kommer att revideras inför 2019, det arbetet pågår nu.

Juryn för White Guide Green är opartisk och oberoende, varken dagligvaruhandelns aktörer eller White Guide Greens samarbetspartners har möjlighet att påverka nomineringar och vinnare. Detta gäller samtliga kategorier, även de som presenteras av ett en extern part.

Läs kriterierna för Årets Hållbara Matbutik i White Guide Green 2018 >

Läs mer om vinnarna i White Guide Green 2018 >

 

Kontakt

Sofia Nordlund, projektledare White Guide Green: sofia@bergkvistpublishing.se