Kategorier och nomineringar

Nedan presenteras kategorierna i White Guide Green. En tid före prisutdelningen listas här även alla nominerade butiker i respektive kategori. Vinnarna i White Guide Green 2018 utsågs i maj och finns att läsa om här >

Kriterierna för Årets Hållbara Matbutik är framtagna tillsammans med Världsnaturfonden WWF. Kriterierna har reviderats för 2019 och återfinns här > 

White Guide Greens jury är opartisk och oberoende, varken dagligvaruhandelns aktörer eller White Guide Greens samarbetspartners har möjlighet att påverka nomineringar och vinnare. Detta gäller samtliga kategorier, även de som presenteras i samarbete med en extern part.

Årets Hållbara Matbutik

Kriterierna för Årets Hållbara Matbutik är framtagna tillsammans med Världsnaturfonden WWF. Här bedöms butikens grundläggande arbete med utbildning, energiförbrukning, avfall, matsvinn och transporter. Även utbudet av ekologiskt, lokalt producerad mat liksom policys kring utbudet av fisk, kött och vegetariskt granskas, liksom exponeringen av olika varor samt kommunikation kring hållbarhet i butiken.

 

Årets Hållbara Föregångare

I kategorin Årets Hållbara Föregångare nomineras butiker som tillhör spetsen inom dagligvaruhandeln när det gäller hållbarhet. Det här är butiker som ofta har miljö och hållbarhet som sitt huvudsakliga fokus. Ibland har de ett sortiment som i omfång kan mäta sig med en traditionell matbutik, men allra oftast erbjuder man ett mindre utbud. I kategorin bedöms butikernas idékraft, tydlighet i koncept och utförande samt kommunikation.

Årets Hållbara Butiksledare

I kategorin Årets Hållbara Butiksledare nomineras butikschefer och handlare som utmärker sig med följande värdeord: helhetssyn, hållbarhetsvisioner på butiksnivå och handlingskraft. Hen har tydliga visioner för en hållbarare framtid i butik och förmågan och viljan att förvandla ord till handling.

Årets Hållbara Handling

I kategorin Årets Hållbara Handling nomineras företag, organisationer eller enskilda personer som utmärker sig genom ett konsekvent och tydligt hållbarhetsarbete i både det lilla och det stora. En handling som uppmärksammas kan vara ny eller ha några år på nacken; det viktiga är att den har en potential att utvecklas över tiden och att den når ut till målgruppen. Här premieras innovationshöjd, förmågan att nå ut och utvecklingspotential över tid.

 

Årets Stora Svinnpris

I kategorin Årets Stora Svinnpris nomineras butiker som arbetar aktivt för att minska butikens eget matsvinn och som dessutom bidrar till att öka respekten för råvaran i svenska hushåll. I dag slängs en tredjedel av all mat som produceras, här har vi en butik som vill vara en del av lösningen.

Årets Stora Ekopris

I kategorin Årets Stora Ekopris nomineras butiker som särskiljer sig med ett brett ekologiskt utbud och som utmärker sig på ett synnerligen bra vis i sitt arbete med KRAVs hjärtefrågor: vägra kemiska bekämpningsmedel i maten och miljön, mat utan konstiga tillsatser, schyssta villkor för bönder och att behandla djur med värdighet.

Årets Stora Vegopris

I kategorin Årets Stora Vegopris nomineras butiker med stort fokus på klimat och hållbarhet och som med kreativitet och nytänkande lyfter det växtbaserade utbudet på ett normbrytande sätt.

Årets Stora Fiskpris

I kategorin Årets Stora Fiskpris nomineras butiker som aktivt främjar hållbara val av fisk och skaldjur och tydligt och inspirerande kommunicerar fördelarna med miljömärkt fisk.

Årets Stora Köttpris

I kategorin Årets Stora Köttpris nomineras butiker som tydligt arbetar med hållbarhetsfrågor kopplade till kött och chark. Det kan till exempel vara genom att ta tillvara på alla delar av djuret, minska svinn och förmedla fördelarna med svenskt kött i sin kommunikation, så att kunden inspireras till att göra hållbarare val av kött och chark.

Årets Stora Gröna Pris

I kategorin Årets Stora Gröna Pris nomineras butiker som lyfter frukt och grönt i allmänhet och svenska mervärden i synnerhet. I den här kategorin bedöms såväl butikens aktiva arbete med produkter i säsong och ursprung som annan information sett i ett hållbarhetsperspektiv.

Årets Stora Brödpris

I kategorin Årets Stora Brödpris nomineras butiker som har en välskött och informativ brödavdelning där värden kopplade till hållbarhet kommuniceras. I den här kategorin bedöms även personalens aktiva arbete för att minska svinnet samt dess kunskap kopplat till bröd och hållbarhet.

Årets Stora Fryspris

I kategorin Årets Stora Fryspris nomineras butiker som aktivt kommunicerar de positiva värdena med fryst mat ur ett hållbarhetsperspektiv. Här bedömer och värdesätter vi även utbudet av vegetariskt protein och ersättningsprodukter i kyldisken.