Kategorier och nomineringar

Nedan presenteras kategorierna i White Guide Green.  Vinnarna i White Guide Green 2019 utsågs den 12 juni och finns att läsa om här.

Kriterierna för Årets Hållbara Matbutik är framtagna tillsammans med Världsnaturfonden WWF. Kriterierna hittas här. 

White Guide Greens jury är opartisk och oberoende, varken dagligvaruhandelns aktörer eller White Guide Greens samarbetspartners har möjlighet att påverka nomineringar och vinnare. Detta gäller samtliga kategorier, även de som presenteras i samarbete med en extern part.

Årets Hållbara Matbutik

Kriterierna för Årets Hållbara Matbutik är framtagna tillsammans med Världsnaturfonden WWF. Här bedöms butikens grundläggande arbete med utbildning, energiförbrukning, avfall, matsvinn och transporter. Även utbudet av ekologiskt, lokalt producerad mat liksom policys kring utbudet av fisk, kött och vegetariskt granskas, liksom exponeringen av olika varor samt kommunikation kring hållbarhet i butiken.

Här hittar du alla nominerade år 2020

Årets Hållbara Föregångare

I kategorin Årets Hållbara Föregångare nomineras butiker som tillhör spetsen inom dagligvaruhandeln när det gäller hållbarhet. Det här är butiker som ofta har miljö och hållbarhet som sitt huvudsakliga fokus. Ibland har de ett sortiment som i omfång kan mäta sig med en traditionell matbutik, men allra oftast erbjuder man ett mindre utbud. I kategorin bedöms butikernas idékraft, tydlighet i koncept och utförande samt kommunikation.

Här hittar du alla nominerade år 2020

Årets Hållbara Butiksledare

I kategorin Årets Hållbara Butiksledare nomineras butikschefer och handlare som utmärker sig med följande värdeord: helhetssyn, hållbarhetsvisioner på butiksnivå och handlingskraft. Hen har tydliga visioner för en hållbarare framtid i butik och förmågan och viljan att förvandla ord till handling.

Här hittar du alla nominerade år 2020

Årets Svinnpris

I kategorin Årets Svinnpris nomineras butiker som arbetar aktivt för att minska butikens eget matsvinn och som dessutom bidrar till att öka respekten för råvaran i svenska hushåll. I dag slängs en tredjedel av all mat som produceras, här har vi en butik som vill vara en del av lösningen.

Här hittar du alla nominerade år 2020

Årets Ekopris

I kategorin Årets Ekopris nomineras butiker som särskiljer sig med ett brett ekologiskt utbud och som utmärker sig på ett synnerligen bra vis i sitt arbete med KRAVs hjärtefrågor: vägra kemiska bekämpningsmedel i maten och miljön, mat utan konstiga tillsatser, schyssta villkor för bönder och att behandla djur med värdighet.

Här hittar du alla nominerade år 2020

Årets Vegopris

I kategorin Årets Vegopris nomineras butiker med stort fokus på klimat och hållbarhet och som med kreativitet och nytänkande lyfter det växtbaserade utbudet på ett normbrytande sätt.

Här hittar du alla nominerade år 2020

Årets Hållbara Fiskpris

I kategorin Årets Hållbara Fiskpris nomineras butiker som aktivt främjar hållbara val av fisk och skaldjur och tydligt och inspirerande kommunicerar fördelarna med miljömärkt fisk.

Här hittar du alla nominerade år 2020

Årets Hållbara Köttpris

I kategorin Årets Hållbara Köttpris nomineras butiker som tydligt arbetar med hållbarhetsfrågor kopplade till kött och chark. Det kan till exempel vara genom att ta tillvara på alla delar av djuret, minska svinn och förmedla fördelarna med svenskt kött i sin kommunikation, så att kunden inspireras till att göra hållbarare val av kött och chark.

Här hittar du alla nominerade år 2020

Årets Gröna Pris

I kategorin Årets Gröna Pris nomineras butiker som lyfter frukt och grönt i allmänhet och svenska mervärden i synnerhet. I den här kategorin bedöms såväl butikens aktiva arbete med produkter i säsong och ursprung som annan information sett i ett hållbarhetsperspektiv.

Här hittar du alla nominerade år 2020

Årets Hållbara Brödpris

I kategorin Årets Hållbara Brödpris nomineras butiker som har en välskött och informativ brödavdelning där värden kopplade till hållbarhet kommuniceras. I den här kategorin bedöms även personalens aktiva arbete för att minska svinnet samt dess kunskap kopplat till bröd och hållbarhet.

Här hittar du alla nominerade år 2020

Årets Hållbara Fryspris

I kategorin Årets Hållbara Fryspris nomineras butiker som aktivt kommunicerar de positiva värdena med fryst mat ur ett hållbarhetsperspektiv. Här bedömer och värdesätter vi även utbudet av vegetariskt protein och ersättningsprodukter i frysdisken.

Här hittar du alla nominerade år 2020